ARTWEG®
Inha­ber: Sascha Hartweger
Rosen­stra­ße 29
88287 Grünkraut
Tel.: 0751-355 2 995
E-Mail: artweg@​artweg.​de

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß § 27 a Umsatz­steu­er­ge­setz: DE 223728811

Inhalt­lich Ver­ant­wort­li­cher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Sascha Hart­we­ger (Anschrift wie oben)